Giải Bài 59 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Bạn Nam có một bộ sưu tập gồm 169 quyển truyện khác nhau và muốn tặng bạn bè, biết không có hai bạn nào nhận được số quyển truyện bằng nhau. Bạn Nam có thể tặng được nhiều nhất cho bao nhiêu bạn?

Đề bài

Bạn Nam có một bộ sưu tập gồm 169 quyển truyện khác nhau và muốn tặng bạn bè, biết không có hai bạn nào nhận được số quyển truyện bằng nhau. Bạn Nam có thể tặng được nhiều nhất cho bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Không có hai bạn nào nhận được số quyển truyện bằng nhau nên để tặng nhiều bạn nhất thì bạn được ít nhất 1 quyển, bạn tiếp theo 2 quyển, 3 quyển,….

Lời giải chi tiết

Do không có hai bạn nào nhận được số quyển truyện bằng nhau và muốn tặng cho nhiều bạn nhất thì số quyển các bạn nhận được là: 1,2,3,4,…n

Tổng số quyển truyện n bạn trên nhận được là:

1+2+3+…+n = (n+1).n : 2

Ta thấy, nếu n \( \ge \) 18 thì số quyển là: (18+1).18 : 2 = 171 > 169

Nên n lớn nhất có thể là 17.

Vậy Nam có thể tặng được nhiều nhất cho 17 bạn


Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí