Giải Bài 52 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho a,b (\(a \ne b)\) là các số nguyên và a chia hết cho b. Điền các dấu “+” , “-“ thích hợp cho [?]

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Xét dấu của số bị chia và số chia

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu