Giải Bài 54 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

So sánh hai biểu thức sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng:

a)     (-200 200) :20 + 20 và 2 020 : 20

b)    (9 876 – 6 789) . (9 876 + 6 789) và -134

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Xét dấu của các biểu thức

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: (-200 200) :20 + 20 < 0 và 2 020 : 20 > 0 nên (-200 200) :20 + 20 < 2 020 : 20

b)    Ta có: (9 876 – 6 789) . (9 876 + 6 789) > 0 và -134 < 0 nên (9 876 – 6 789) . (9 876 + 6 789) > -134


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu