Giải Bài 56 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Người ta viết các số nguyên -1; -2; -3;…; -2 020; -2 021 vào các cột A, B, C,D,E,G,H như bảng sau:

 

Hỏi số - 2 021 nằm ở cột nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phát hiện quy luật ở cột A, ô ở hàng thứ n hơn ô ở hàng thứ n+2 là 14 đơn vị

Ở cột A, cứ ô ở hàng 2k thì hơn ô ở hàng 2k+1 là 1 đơn vị (k là số tự nhiên khác 0)

Lời giải chi tiết

Ta có, các số có dạng (-14). k ( k là số tự nhiên khác 0) thì nằm ở cột A và ở hàng có số hàng là chẵn . Do đó,

Số -2 016 = (-14) . 144 nằm ở cột A và nằm ở hàng thứ 288.

Do vậy, số -2 017 nằm ở cột A, cứ thế, số -2 018 nằm ở cột B,… và số - 2021 nằm ở cột E

Vậy số - 2021 nằm ở cột E


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu