Giải Bài 53 trang 85 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chọn dấu “ <” ; “ >” , “=” thích hợp cho dấu [?]:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính. Chú ý về dấu

Lời giải chi tiết

a)     (-96) : (-4) = 24

b)    (-1 716) : 143 = -12

c)     12 354 . (-15) . 17 : 255 < 12 345

d)    432 . 37. 32 : 27 > 37

e)     [1 024 . 54 . (-3)3 .19] : (-210) > -514

g) [0 : (-53)] : 9 = 0


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu