Giải Bài 48 trang 83 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hai số nguyên x, y (\(x \ne 0, y \ne 0 , x > y, x \ne -y \))

Gọi m = x2. y2 . (x – y) . (x +y)4. Hỏi m là số nguyên dương hay số nguyên âm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét dấu của các thừa số

Lời giải chi tiết

Ta có x2 ; y2 ; (x –y); (x+y)4 > 0 ,với mọi \(x \ne 0, y \ne 0 , x > y, x \ne -y \)

Vậy m = x2. y2 . (x – y) . (x +y)4 > 0, với mọi \(x \ne 0, y \ne 0 , x > y, x \ne -y \)

Vậy m là số nguyên dương


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu