Giải Bài 40 trang 81 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Thực hiện phép tính:

a)     (-6). 9 ;                     

b)     (-12). (-987);

c)     90. (-108) . (-3)

d)    29. (-78) . (-9) .(-11)

e)     6. (-4)2 . (-10)2 + 52

g) (-7) . (-7) . (-7) + 73

h) (-103 ) . (-102) - 132

i) (-8). (-8). (-8). (-8) – 84 + 105.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của 2.k (k là số tự nhiên) các số âm là số dương

Số âm nhân số dương được tích âm

Lời giải chi tiết

a)     (-6). 9 = - (6.9) = -54                   

b)     (-12). (-987) = 12. 987 = 12. (1 000 – 13) = 12. 1 000 – 12.13 = 12 000 – 156 = 11 844

c)     90. (-108) . (-3) = 90. 108.3 = 29 160

d)    29. (-78) . (-9) . (-11) = [29. (-78)] . [(-9) . (-11)] = (-2 262) . 99 = (-2 262) . (100 – 1) = (-2 262). 100 – (-2 262) .1

= -226 200 + 2 262 = -223 938

e)     6. (-4)2 . (-10)2 + 52 = 6. 16 . 100 + 25 = 9 600 + 25 = 9 625

g) (-7) . (-7) . (-7) + 73 = (-7)3 + 73 = 0

h) (-103) . (-102 )- 132 = 1 000 . 100 – 169 = 100 000 – 169 = 99 831

i) (-8). (-8). (-8). (-8) – 84 + 105 = (-8)4 – 84 + 105 = 84 – 84 + 105 = 0+ 100 000 = 100 000

 


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.