Giải Bài 46 trang 83 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Báo cáo kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của công ty Bình An được thống kê như sau:

 

Sau 6 tháng đầu năm, công ty Bình An kinh doanh lãi hay lỗ với số tiền là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các số tiền lỗ, lãi ở các tháng

Lời giải chi tiết

Sau 6 tháng đầu năm, công ty Bình An kinh doanh lãi số tiền là:

50 + (-10) + 50 + 40 + (-20) + (-10) = 100 (triệu đồng)


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu