Giải Bài 44 trang 82 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chọn các dấu “ <” ; “ >” , “=” thích hợp cho dấu [?]:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của 2.k (k là số tự nhiên) các số âm là số dương

Số âm nhân số dương được tích âm

Lời giải chi tiết

a)     (-76). (-2) = 76. 2

b)    (-4 098) . 0 < 98

c)     -144 > 12. (-12) . 11

d)    432 . 37 . 32 = (-432) . 37 . (-32)

e)     4 138 . (-12) . 6 171 < 0

g) (-98) . 54 . (-33) . 9 > (-98) . 54 . 33 . 9

 


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu