Giải Bài 41 trang 82 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chọn các dấu “+” ; “- “ ;thích hợp cho [?]:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích của 2.k (k là số tự nhiên) các số âm là số dương

Số âm nhân số dương được tích âm

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu