Bài 41 trang 116 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 41 trang 116 VBT toán 9 tập 2. Lấy giá trị gần đúng của pi bằng 3,14. Hãy điền vào ô trống (…) trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ)...

Đề bài

Lấy giá trị gần đúng của \(\pi \) bằng 3,14. Hãy điền vào ô trống (…) trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các công thức:

Chu vi đường tròn có bán kính \(R\) là \(C = 2\pi R = \pi d\) với \(d = 2R\) là đường kính của đường tròn.

Suy ra \(R = \dfrac{C}{{2\pi }};R = \dfrac{d}{2};\,d = \dfrac{C}{\pi }.\) 

Lời giải chi tiết

Từ công thức tính độ dài  đường tròn \(C = 2\pi R\) hay \(C = \pi d\,(d = 2R)\) ta có :

a) Khi \(R = 10 \Rightarrow \,C = 2\pi .10 \)\(= 2.3,14.10 = 62,8;\)\(d = 2R= 20\left( {cm} \right).\)

b) Khi \(d = 10 \Rightarrow R = 5cm;\)\(C = 3,14.10 = 31,4\left( {cm} \right).\)

c) Khi \(C = 20 \Rightarrow d = \dfrac{{20}}{\pi }\) và \(R = \dfrac{{10}}{\pi } \approx 3,18.\)  

Các trường hợp khác tính tương tự và điền kết quả vào bảng trên. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài