Bài 30.11 trang 68 SBT Hóa học 10


Đề bài

Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng không khí, lưu huỳnh cháy hết. Tính tỉ khối đối với He của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu oxi trong bình vừa đủ đốt cháy hết S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nitơ chiếm 80% thể tích không khí, điều đó có nghĩa là trong không khí mỗi khi có 1 mol oxi sẽ có 4 mol nitơ.

\( S + O_2 → SO_2\)

Khi tạo thành 1 mol \(SO_2\) thì hỗn hợp thu được gồm 1 mol \(SO_2\)  và 4 mol \(N_2\)

Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp: \(\overline M  = \dfrac{{{M_1}.{x_1} + {M_2}.{x_2} + ... + {M_n}.{x_n}}}{{{x_1} + {x_2} + ... + {x_n}}} \)

trong đó x1, x2,..xn là số mol

Tính tỉ khối \({d_{hh/He}} = \dfrac{{\overline {{M_{hh}}} }}{4}\)

Lời giải chi tiết

Nitơ chiếm 80% thể tích không khí, điều đó có nghĩa là trong không khí mỗi khi có 1 mol oxi sẽ có 4 mol nitơ.

\( S + O_2 → SO_2\)

Khi tạo thành 1 mol \(SO_2\) thì hỗn hợp thu được gồm 1 mol \(SO_2\)  và 4 mol \(N_2\)

 \(\overline M  = \dfrac{{64 + 28 \times 4}}{5} = 35,2\left( {g/mol} \right)\)

Tỉ khối của hỗn hợp đối với He là:  \(x = \dfrac{{35,2}}{{4}} = 8,8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.