Bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10


Giải bài 30.1, 30.2, 30.3 trang 66 sách bài tập Hóa học 10. 30.1. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 30.1.

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh ?

A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá.

B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.

C. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

D. Lưu huỳnh không có tính oxi hoá và không có tính khử.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về lưu huỳnh.

Lời giải chi tiết:

Lưu huỳnh vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa .

=> Chọn C

Câu 30.2.

Liên kết hoá học giữa nguyên tử của nguyên tố nào với nguyên tử natri trong hợp chất sau thuộc loại liên kết cộng hoá trị có cực ?

A. \(Na_2S\).                       B. \(Na_2O\). 

C. NaCl.                         D. NaF.

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết về lưu huỳnh.

Lời giải chi tiết:

Trong F, O, Cl, S thì S có độ âm điện nhỏ nhất =>  \(Na_2S\) có liên kết cộng hóa trị phân cực

=> Chọn A

Câu 30.3.

Cho PTHH : \(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

Cần đốt cháy bao nhiêu mol \(FeS_2\) để thu được 64 gam \(SO_2\) theo PTHH trên ?

 A. 0,4 mol.          B. 0,5 mol.                      

C. 0,8 mol.           D. 1,2 mol.

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH : \(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

                               1 mol     →                                2 mol

                               x mol   

Tính x

Lời giải chi tiết:

PTHH : \(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

               1 mol     →                                2 mol

               x mol                                        64 : 64 = 1 mol

=> x = 0,5 mol

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30: Lưu huỳnh

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.