Bài 16.18 trang 39 SBT Hóa học 10


Đề bài

a) Hãy cho biết số oxi hoá của O trong các hợp chất : \(Na_2O, CaO,Al_2O_3,H_2O_2,F_2O\)

b)  Hãy cho biết trong trường hợp nào thì oxi có số oxi hoá bằng -2, bằng -1, bằng +2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết liên kết hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) \(N{a_2}\mathop O\limits^{ - 2} ,Ca\mathop O\limits^{ - 2} ,A{l_2}\mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} ,{H_2}\mathop {{O_2}}\limits^{ - 1} ,{F_2}\mathop O\limits^{ + 2} \)

b)    Oxi có số oxi hoá bằng :

-1 trong các peoxit, thí dụ H - O - O - H (\(H_2O_2\)).

+ 2 khi kết hợp với flo (F), vì oxi có độ âm điện (3,44) nhỏ hơn độ âm điện của flo (3,98).

 -2 trong các trường hợp khác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.