Bài 16.16 trang 39 SBT Hóa học 10


Đề bài

Cho dãy oxit sau đây :

\(Na_2O, MgO, Al_2O_3, SiO_2, P_2O_5, SO_3, Cl_2O_7\)

Biết rằng độ âm điện của các nguyên tố: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, O Lần lượt bằng : 0,93 ; 1,31; 1,61; 1,90; 2,19; 2,58; 3,16; 3,44.

Hãy dự đoán trong các oxit đó thì liên kết trong các oxit nào là liên kết ion, liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không cực ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hiệu độ âm điện > 1,7 => liên kết ion

0,4 < hiệu độ âm điện < 1,7 => liên kết cộng hóa trị phân cực

Hiệu độ âm điện < 0,4 => liên kết cộng hóa trị không phân cực

Lời giải chi tiết

Liên kết trong các oxit đó là liên kết giữa oxi và các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Căn cứ vào hiệu độ âm điện, có thể dự đoán liên kết trong các oxit : \(Na_2O, MgO, Al_2O_3\) là liên kết ion, liên kết trong các oxit : \(SiO_2,P_2O_5,SO_3\) là các liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết trong oxit  \(Cl_2O_7\) là liên kết cộng hoá trị không cực

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.