Bài 1.17 trang 25 SBT hình học 11


Đề bài

Cho nửa đường tròn tâm \(O\) đường kính \(BC\). Điểm \(A\) chạy trên nửa đường tròn đó. Dựng về phía ngoài của tam giác \(ABC\) hình vuông \(ABEF\). Chứng minh rằng \(E\) chạy trên một nửa đường tròn cố định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa:

Cho \(O\) và góc lượng giác \(\alpha\). Phép biến hình biến \(O\) thành chính nó, biến mỗi điểm \(M\) khác \(O\) thành điểm \(M’\) sao cho \(OM’=OM\) và góc lượng giác \((OM;OM’)\) bằng \(\alpha\) được gọi là phép quay tâm \(O\) góc \(\alpha\).

Sử dụng tính chất phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Lời giải chi tiết

Xem \(E\) là ảnh của \(A\) qua phép quay

tâm \(B\), góc \({90}^o\). Khi \(A\) chạy trên nửa đường tròn \((O)\), \(E\) sẽ chạy trên nửa đường tròn \((O’)\) là ảnh của nửa đường tròn \((O)\) qua phép quay tâm \(B\), góc \({90}^o\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Phép quay

  • Bài 1.18 trang 25 SBT hình học 11

    Giải bài 1.18 trang 25 sách bài tập hình học 11. Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCIJ, ACMN, ABEF và gọi O, P, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúng...

  • Bài 1.16 trang 24 SBT hình học 11

    Giải bài 1.16 trang 24 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(3;3), B(0;5), C(1;1) và đường thẳng d có phương trình 5x-3y+15=0. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d' theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O, góc quay 90°.

  • Bài 1.15 trang 24 SBT hình học 11

    Giải bài 1.15 trang 24 sách bài tập hình học 11. Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài