Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985 nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì?

Câu 2. Lập bảng so sánh về những thành tựu đã được giữa hai kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985)?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 171.

Lời giải:

Những nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985:

- Sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân;

- Cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của đời sống nhân dân;

- Giảm nhẹ những mất cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh tế.

Câu 2. 

Phương pháp: sgk trang 170-172.

Lời giải:

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

Kế hoạch Nhà nưóc 5 năm (1981 - 1985)

- Diện tích gieo trồng tăng lên 2 triệu ha.

- Nhiều nhà máy được xây dựng.

- Giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng mới: 1700km đường sắt, 3800km đường bộ, đường sắt Bắc - Nam hoạt động trở lại sau 30 năm gián đoạn.

- Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào làm ăn tập thể, thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp, tổ chức lại.

- Xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.

- Số học sinh các cấp tăng (15 triệu người).

- Sản xuất nông nghiệp tăng 4,9%, sản xuất lương thực hàng năm 17 triệu tấn, sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5 %.

- Thu nhập quốc dân: 6,4 %.

- Xây dựng thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

- Dầu mỏ được bắt đầu khai thác.

- Cơ sở vật chất - kĩ thuật: Công trình thủy điện Hòa Bình, thủy Trị An xây dựng và đi vào hoạt động.

- Khoa học - kĩ thuật được triển khai, thúc đẩy phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.