Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm:

A. 6,3%.              B. 6,4%.

C. 6,8%.              D. 6,9%.

Câu 2. Năm 1981 - 1985, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm:

A. 15 triệu tấn.        B. 16 triệu tấn.

C. 17 triệu tấn.        D. 18 triệu tấn.

Câu 3. Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) đề ra là “về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” không thực hiện được. Đúng hay sai?

A. Đúng.                    B. Sai.

Câu 4. Tập đoàn Pôn Pốt cho quân tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây – Nam nước ta vào ngày:

A. 20 - 12 - 1978.     

B. 21 - 12 - 1978.

C. 22 - 12 - 1978.    

D. 23 - 12 - 1978.

Câu 5. Trung Quốc cho quân đội mở cuộc tấn công biên giới phía Bắc nước ta vào ngày:

A. 17 - 2 - 1979.   

B. 18 - 2 - 1979.

C. 19 - 2 - 1979.        

D. 20 - 2 - 1979.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6. Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980 nhằm thực hiện những mục tiêu nào?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. B

2. C

3. A

4. C

5. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 172.

Cách giải:

Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm 6,4%.

Chọn B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 172.

Cách giải:

Năm 1981 - 1985, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm là 17 triệu tấn.

Chọn C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 172.

Cách giải:

Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) đề ra là “về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” không thực hiện được là đúng.

Chọn A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 173.

Cách giải:

Tập đoàn Pôn Pốt cho quân tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây – Nam nước ta vào ngày: 22 - 12 - 1978. 

Chọn C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 173.

Cách giải:

Trung Quốc cho quân đội mở cuộc tấn công biên giới phía Bắc nước ta vào ngày: 17 - 2 - 1979.

Chọn A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 170.

Cách giải:

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980 nhằm thực hiện những mục tiêu:

Thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất, nhằm hai mục tiêu cơ bản:

+ Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội;

+ Cải thiện từng bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.