Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu về mặt chính trị ở nước ta là:

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở hai miền Nam - Bắc.

C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Câu 2. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước ta sau năm 1975 là:

A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.

D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.

Câu 3. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là:

A. Số người mù chừ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Câu 4. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là:

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu 5. Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian:

A. 1973.             B. 1974.

C. 1975.             D. 1976.

Câu 6. Tháng 9 - 1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ:

A. Cải tạo XHCN.

B. Bầu cử Quốc hội thống nhất.

C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.

Câu 7. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn từ:

A. Ngày 15 đến ngày 20 - 11 - 1975.

B. Ngày 15 đến ngày 21 - 11 - 1975.

C. Ngày 15 đến ngày 22 - 11 - 1975.

D. Ngày 15 đến ngày 23 - 11 - 1975.

Câu 8. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước, sổ cử tri đi bỏ phiếu chiếm:

A. 90,8%.                  B. 92,8%.

C. 95,8%.                  D. 98,8%.

Câu 9. Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ:

A. Ngày 2 - 7 - 1976.  

B. Ngày 2 - 8 - 1976.

C. Ngày 2 - 9 - 1976.

D. Ngày 2 - 10 - 1976.

Câu 10. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa:

A. Khóa IV.        B. Khóa V.

C. Khóa VI.        D. Khóa VII.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. C

2. C

3. D

4. B

5. D

6. C

7. B

8. D

9. A

10. C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 168-169, suy luận.

Cách giải:

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu về mặt chính trị ở nước ta là hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

Chọn C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 166, suy luận.

Cách giải:

Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước ta sau năm 1975 là đất nước đã được độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chọn C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 166.

Cách giải:

Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là: hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Chọn D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 167.

Cách giải:

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

Chọn B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 167.

Cách giải:

Đến giữa năm 1976, miền Bắc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Chọn D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 168.

Cách giải:

Tháng 9 - 1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Chọn C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 168.

Cách giải:

Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn từ ngày 15 đến ngày 21 - 11 - 1975.

Chọn B

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 168.

Cách giải:

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước, sổ cử tri đi bỏ phiếu chiếm: 98,8% tổng số cử tri (hơn 23 triệu cử tri).

Chọn D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 169.

Cách giải:

Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2 - 7 - 1976.  

Chọn A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 168-169.

Cách giải:

Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.