Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng:

A. Đại hội IV (12 - 1976).

B. Đại hội V (3 - 1981).

C. Đại hội VI (12- 1986).

D. Đại hội VII (6 - 1991).

Câu 2. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội Đảng:

A. Đại hội IV, Đại hội V, Đại hội VI.

B. Đại hội V, Đại hội VI, Đại hội VII.

C. Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII.

D. Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX.

Câu 3. Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào tháng:

A. 12 - 1984.                B. 12 - 1985.

C. 12 - 1986.                D. 12 - 1987.

Câu 4. Quan điếm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI là:

A. Đổi mới về kinh tế.

B. Đổi mới về chính trị.

C. Đổi mới về văn hóa.

D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Câu 5. Đại hội Đảng VI đã xác địnlt rõ trọng tâm là đổi mới về:

A. Chính trị.      B. Kinh tế và chính trị.

C. Kinh tế.        D. Văn hóa.

Câu 6. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải:

A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.

D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

Câu 7. Trong những thành tựu bước đầu của công cuộc đồi mới, thành tựu quan trọng nhất:

A. Thực hiện được ba chương trình kinh tế.

B. Phát triển kinh tế đối ngoại.

C. Kiềm chế được lạm phát.

D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Câu 8. Mục tiêu của ba chương trình kinh tế của Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) là:lươg thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong:

A. Đại hội Đảng IV.

B. Đại hội Đảng V.

C. Đại hội Đảng VI.

D. Đại hội Đảng VII.

Câu 9. Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu:

A. 1,5 triệu tấn gạo.

B. 1,6 triệu tấn gạo.

C. 1,7 triệu tấn gạo.

D. 1,8 triệu tấn gạo.

Câu 10. Việt Nam là thành viên thứ mấy của ASEAN?

A. Thứ sáu.          B. Thứ bảy.

C. Thứ tám.          D. Thứ chín.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. C

2. D

3. C

4. D

5. C

6. B

7. A

8. C

9. A

10. B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội VI (12- 1986).

Chọn C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội VI (12- 1986), điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX.

Chọn D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào tháng 12 - 1986.

Chọn C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Quan điếm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI là đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Chọn D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Đại hội Đảng VI đã xác địnlt rõ trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Chọn C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

Chọn B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 175-178, suy luận.

Cách giải:

Trong những thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu quan trọng nhất là thực hiện được ba chương trình kinh tế.

Chọn A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 175.

Cách giải:

Mục tiêu của ba chương trình kinh tế của Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) là: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong: Đại hội Đảng VI.

Chọn C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 176.

Cách giải:

Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo.

Chọn A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 177.

Cách giải:

Năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, là thành viên thứ mấy 7.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.