Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1: (5 điểm) Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939?

Câu 2: (5 điểm) Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 76, 77.

Cách giải:

* Tình hình thế giới:

- Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước: Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha...) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.

- Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định:

+ Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.

+ Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước.

- Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.

* Tình hình trong nước:

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do, dân chủ.

- Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra tìm cách nhanh chóng hoạt động trở lại.

 Như vậy, với tình hình thế giới và trong nước như trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 - 1939.

Câu 2:

Phương pháp: sgk trang 79, 80.

Cách giải:

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cách mạng nước ta:

- Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã thu được những thắng lợi cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng.

- Chính quyền thực dân buộc phải thả nhiều tù chính trị, ban hành luật báo chí, cải thiện một phần điều kiện lao động, lương bổng cho công nhân viên chức.

- Qua phong trào đấu tranh, quần chúng đã được tổ chức, giác ngộ về chủ nghĩa Mác Lê-Nin, cán bộ Đảng viên được tôi luyện kiên cường.

- Đảng đã đề ra mục tiêu đấu tranh phù hợp, đúng đắn, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt, qua đó phát huy được sức mạnh của quần chúng.

- Uy tín và ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong quần chúng, hàng triệu người được Đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục.

- Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cả những bài học thành công và bài học thất bại. 

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí