Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Sự ra đời và lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít ở một số quốc gia đã tạo ra nguy cơ gì đối với nhân loại?

A. Chiến tranh thế giới.

B. Chiến tranh cục bộ.

C. Chiến tranh xâm lược.

D. Chiến tranh hạt nhân.

Câu 2. Hình thức mặt trận nào được thành lập trong giai đoạn 1936-1939 có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết nhân dân đấu tranh?

A. Mặt trận nhân dân Đông Dương.

B. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

Câu 3. Đại hội VII của Quốc tế cộng sản đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là lực lượng nào?

A. Tư bản tài chính.

B. Chủ nghĩa thực dân.

C. Chủ nghĩa đế quốc.

D. Chủ nghĩa phát xít.

Câu 4. Mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào nào trong năm 1937?

A. Đấu tranh nghị trường.

B. Đón rước phái viên và toàn quyền mới.

C. Phong trào Đông Dương đại hội.

D. Đấu tranh báo chí.

Câu 5. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

A. Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản.

B. Đức, Italia, Nhật Bản.

C. Đức, Tây Ban Nha, Italia.

D. Đức, Áo - Hung.

Câu 6. Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương từ năm 1936 đến năm 1939 được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là gì?

A. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh.

B. Chống phát xít, chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai của Nhật.

C. Chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc.

D. Chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh và tay sai của Nhật.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

So sánh phong trào cách mạng 1930 - 1931 với phong trào dân chủ 1936 - 1939 theo các nội dung: kẻ thù, nhiệm vụ, mục tiêu, hình thức đấu tranh, phương pháp đấu tranh?

Lời giải chi tiết

 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

C

D

B

B

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 76.

Cách giải:

Từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên cầm quyền ở một số nước như Đức, Italia, Nhật Bản ráo riết chạy đua vũ trang, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới (sau là Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 77.

Cách giải:

Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Đến tháng 3-1938, mặt trận này đổi tên thành Mặt trận dân chủ Đông Dương để tập hợp mọi lực lượng yêu nước dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế thế giới.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 77.

Cách giải:

Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống chủ nghĩa phát xít nhằm bảo vệ nền hòa bình, dân chủ.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 78.

Cách giải:

Đầu 1937, nhân việc đón phái viên Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp và viên toàn quyền mới xứ Đông Dương là Gô-đa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng khắp nơi trong nước, đông đảo hăng hái nhất là công nhân và nông dân, biểu dương lực lượng qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 76.

Cách giải:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 77.

Cách giải:

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: so sánh.

Cách giải:

Nội dung

1930 - 1931

1936 - 1939

Kẻ thù

Đế quốc, phong kiến và tay sai

Phản động thuộc địa và tay sai

Nhiệm vụ

Chống đế quốc, chống phong kiến.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai

Mục tiêu

Giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày

Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Hình thức đấu tranh

Bí mật, bất hợp pháp

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, bán công khai

Phương pháp đấu tranh

- Đấu tranh vũ trang

- Cướp chính quyền

- Bãi công, bãi thị, bãi khóa, mít tinh, biểu tình, đưa dân nguyện,…

- Tập hợp lực lượng đấu tranh trong một mặt trận nhân dân thống nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.