Trả lời câu hỏi 8 trang 65 SGK Giải tích 12


Đề bài

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính \({\log _a}b;\,\,{\log _c}a;\,\,{\log _c}b\)

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {\log _a}b = \,{\log _4}64 = \log_4 4^3=3 \cr
& {\log _c}a = {\log _2}4 = \log_2 2^2=2 \cr
& {\log _c}b = {\log _2}64 = {\log _2}{2^6} = 6 \cr
& 3.2=6 \Rightarrow {\log _a}b . {\log _c}a = {\log _c}b \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Lôgarit

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài