Trả lời câu hỏi 6 trang 64 SGK Giải tích 12


Đề bài

Tính:

\({\log _{{1 \over 2}}}2 + 2{\log _{{1 \over 2}}}{\dfrac 1 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{\dfrac 3 8}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức logarit của một tích

\({\log _a}{b_1} + {\log _a}{b_2} + ... + {\log _a}{b_n}\)\( = {\log _a}\left( {{b_1}{b_2}...{b_n}} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {\log _{{1 \over 2}}}2 + 2{\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{3 \over 8} \cr
& = {\log _{{1 \over 2}}}2 + {\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 3} + {\log _{{1 \over 2}}}{3 \over 8} \cr
& = {\log _{{1 \over 2}}}(2.{1 \over 3}.{1 \over 3}.{3 \over 8}) = {\log _{{1 \over 2}}}{1 \over 12} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.