Giải bài 4 trang 68 SGK Giải tích 12


So sánh các cặp số sau:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh các cặp số sau:

LG a

a) \({\log_3}5\) và \({\log_7}4\);     

Phương pháp giải:

Sử dụng so sánh bắc cầu, so sánh với \(1\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\text {Đặt}\,{\log _3}5 = \alpha ;\;\;{\log _7}4 = \beta .\\
{3^\alpha } = {3^{{{\log }_3}5}} = 5 > {3^1} \Rightarrow \alpha > 1\;\left( {\text {Vì}\, 3 > 1} \right).\\
{7^\beta } = {7^{{{\log }_7}4}} = 4 < {7^1} \Rightarrow \beta < 1\;\left( {\text {Vì}\, 7 > 1} \right).\\
\text {Do đó}\, \alpha > \beta .
\end{array}\)

Cách khác:

Ta có: \({\log _3}5 > {\log _3}3 = 1;\) \({\log _7}4 < {\log _7}7 = 1\).

Do đó \({\log _3}5 > 1 > {\log _7}4\) hay \({\log _3}5 > {\log _7}4\).

LG b

b) \(\log_{0,3}2\) và \({\log_5}3\);

Phương pháp giải:

Sử dụng so sánh bắc cầu, so sánh với \(0\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\text {Đặt}\,{{{\log }_{0,3}}2 = \alpha ;\;{\kern 1pt} \;{\kern 1pt} {{\log }_5}3 = \beta .}\\
{0,{3^\alpha } = 0,{3^{{{\log }_{0,3}}2}} = 2 > 0,{3^0} \Rightarrow \alpha < 0\;{\kern 1pt} \left( {\;\text {Vì}\, 0 < 0,3 < 1} \right).}\\
{{5^\beta } = {5^{{{\log }_5}3}} = 3 > {3^0} \Rightarrow \beta > 0\;{\kern 1pt} \left( \text {Vì}\, {\;3 > 1} \right).}\\
{\text {Do đó}\, \alpha < \beta .}
\end{array}\)

Cách khác:

Ta có: \({\log _{0,3}}2 < {\log _{0,3}}1 = 0\) (vì \(0 < 0,3 < 1\)).

Lại có \({\log _5}3 > {\log _5}1 = 0\) (vì \(5 > 1\)).

Do đó \({\log _{0,3}}2 < 0 < {\log _5}3\) hay \({\log _{0,3}}2 < {\log _5}3\).

LG c

c) \({\log _2}10\) và \({\log_5}30\).

Phương pháp giải:

Sử dụng so sánh bắc cầu, so sánh với \(3\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\text {Đặt}\,{\log _2}10 = \alpha ;\;\;{\log _5}30 = \beta .\\
{2^\alpha } = {2^{{{\log }_2}10}} = 10 > {2^3} \Rightarrow \alpha > 3\;\left( {\text {Vì}\, 2 > 1} \right).\\
{5^\beta } = {5^{{{\log }_5}30}} = 30 < {5^3} \Rightarrow \beta < 3\;\left( {\text {Vì}\, 5 > 1} \right).\\
\text {Do đó}\, \alpha > \beta .
\end{array}\)

Cách khác:

Ta có: \({\log _2}10 > {\log _2}8 = {\log _2}\left( {{2^3}} \right) = 3\)

Lại có \({\log _5}30 < {\log _5}125 = {\log _5}\left( {{5^3}} \right) = 3\).

Do đó \({\log _2}10 > 3 > {\log _3}50\) hay \({\log _2}10 > {\log _3}50\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.