Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có ”. Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức ( với a, b là những số dương)

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

So sánh các số

Xem lời giải

Bài 7 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Bài 8 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức:

Xem lời giải

Bài 9 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh:

Xem lời giải

Bài 10 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh:

Xem lời giải

Bài 11 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

So sánh các số

Xem lời giải