Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài 1 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 1 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 2 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có ”. Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 4 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức ( với a, b là những số dương)

Xem chi tiết

Bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

So sánh các số

Xem chi tiết

Bài 7 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 7 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh

Xem chi tiết

Bài 8 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 8 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 9 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 10 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 11 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

So sánh các số

Xem chi tiếtHỏi bài