Bài 3. Lôgarit

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem lời giải

Bài 24 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem lời giải

Bài 25 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Điền thêm vế còn lại của đẳng thức và bổ sung điều kiện để đẳng thức đúng.

Xem lời giải

Bài 26 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:

Xem lời giải

Bài 27 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3: 3; 81; 1;

Xem lời giải

Bài 28 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Bài 29 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Bài 30 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 31 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Biểu thị các lôgarit sau đây theo lôgarit thập phân (rồi cho kết quả bằng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

Xem lời giải

Bài 32 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính:

Xem lời giải

Bài 33 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 34 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Không dùng bảng số và máy tính, hãy sánh:

Xem lời giải

Bài 35 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong mỗi trường hợp sau, hãy tính

Xem lời giải

Bài 36 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong mỗi trường hợp sau, hãy tìm x:

Xem lời giải

Bài 37 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hãy biểu diễn các lôgarit sau qua

Xem lời giải

Bài 38 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức:

Xem lời giải

Bài 39 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 40 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Số nguyên tố dạng , trong đó p là một số nguyên tố được gọi là số nguyên tố Mec-sen (M.Mersenne, 1588-1648, người Pháp). Ơ-le phát hiện năm 1750. Luy-ca (Lucas Edouard, 1842-1891, người Pháp). Phát hiện năm 1876. được phát hiện năm 1996. Hỏi rằng nếu viết ba số đó trong hệ thập phân thì mỗi số có bao nhiêu chữ số? (Dễ thấy rằng chữ số của bằng chữ số của và để tính chữ số của có thể lấy và để tính chữ số của có thể lấy (xem ví dụ 8)

Xem lời giải

Bài 41 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu người đó có được ít nhất 20 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi)

Xem lời giải