Ôn tập chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Bài 84 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

So sánh p và q, biết:

Xem lời giải

Bài 85 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Cho x < 0. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 86 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Tính:

Xem lời giải

Bài 87 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 88 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Gọi c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 89 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Chứng minh rằng hàm số thỏa mãn hệ thức

Xem lời giải

Bài 90 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Giả sử đồ thị (G) của hàm số cắt trục tung tại điểm A và tiếp tuyến của (G) tại A cắt trục hoành tại điểm B. Tính giá trị gần đúng của diện tích của tam giác OAB (chính xác đến hàng phần nghìn).

Xem lời giải

Bài 91 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Kí hiệu M là một điểm thuộc đồ thị của hàm số . Trong hai khẳng định a > 1 và , khẳng định nài đúng trong mỗi trường hợp sau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 92 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon 14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nito 14. Biết rằng nếu gọi P(t) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được tính theo công thức:

Xem lời giải

Bài 93 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem lời giải

Bài 94 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 95 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem lời giải

Bài 96 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các hệ phương trình:

Xem lời giải

Bài 97 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các bát phương trình sau:

Xem lời giải