CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Bài 1 trang 7 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng: a) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó; b)Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên R:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Với các giá trị nào của a hàm số nghịch biến trên R

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các giá trị của tham số a để hàm số đồng biến trên R

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên R

Xem lời giải

Bài 8 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 9 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hướng dẫn: Chứng minh hàm số đồng biến trên nửa khoảng

Xem lời giải

Bài 10 trang 9 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính tốc độ tăng dân số vào năm 1990 và năm 2008 của thị trấn. Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm?

Xem lời giải

Bài 11 trang 16 và 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm cực trị của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 12 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm cực trị của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các hệ số a, b, c, d của hàm số sao cho hàm số đạt cực tiểu và đạt cực đại

Xem lời giải

Bài 14 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định các hệ số a,b, c sao cho hàm số đạt cực trị bằng 0

Xem lời giải

Bài 15 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, hàm số luôn có cực đại và cực tiểu

Xem lời giải

Bài 16 trang 22 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Xem lời giải

Bài 17 trang 22 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 18 trang 22 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 19 trang 22 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho một tam giác đều ABC cạnh a. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên cạnh BC, hai đỉnh P và Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định vị trí của điểm M sao cho hình chữ nhật có diện tích lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó.

Xem lời giải

Bài 20 trang 22, SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng: P(n)=480 – 20n. Hỏi phải thả bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất