Bài 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Bài 17 trang 195 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các căn bậc hai của mỗi số phức sau:

Xem lời giải

Bài 18 trang 196 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu z là một căn bậc hai của số phức w thì

Xem lời giải

Bài 19 trang 196 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình bậc hai sau:

Xem lời giải

Bài 20 trang 196 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hỏi công thức Vi-ét về phương trình bậc hai với hệ số thực có còn đúng cho phương trình bậc hai với hệ số phức không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 21 trang 197 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức B để phương trình bậc hai

Xem lời giải

Bài 22 trang 197 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đố vui. Một học sinh kí hiệu một căn bậc hai của -1

Xem lời giải

Bài 23 trang 199 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nghiệm phức phương trình

Xem lời giải

Bài 24 trang 199 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau trên C và biểu diễn hình hợp tập hợp các nghiệm của mỗi phương trình (trong mặt phẳng phức):

Xem lời giải

Bài 25 trang 199 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các số thực b, c để phương trình

Xem lời giải

Bài 26 trang 199 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các căn bậc hai của

Xem lời giải