Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

Bình chọn:
4.7 trên 137 phiếu
Bài 29 trang 27 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) sau đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ và ciết phương trình của parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY.

Xem lời giải

Bài 30 trang 27 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số a) Xác định điểm I thuộc đồ thị (C) của hàm số đã cho biết rằng hoành độ của điểm I là nghiệm của phương trình b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép định tiến theo vectơ và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY. Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (C). c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm I đối với hệ tọa độ Oxy. Chứng minh rằng trên khoảng đường cong (C) nằm phía dưới tiếp tuyến tại I của (C) và trên khoảng đ

Xem lời giải

Bài 31 trang 27 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho đường cong (C) có phương trình là và điểm. Viết công thức chuyển hệ tọa độtrong phép tịnh tiến theo vectơ và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY. Từ đó suy ra I là tâm đối xứng của (C).

Xem lời giải

Bài 32 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hướng dẫn. b) Viết công thức đã cho dưới dạng

Xem lời giải

Bài 33 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho đường cong (C) có phương trình , trong đó , và điểm thỏa mãn: . Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ và phương trình của (C) đối với hệ tọa độ IXY. Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (C).

Xem lời giải