CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bình chọn:
4.4 trên 60 phiếu
Bài 1 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có ”. Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì khẳng định trên đúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức ( với a, b là những số dương)

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

So sánh các số

Xem lời giải

Bài 7 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Bài 8 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức:

Xem lời giải

Bài 9 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh:

Xem lời giải

Bài 10 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh:

Xem lời giải

Bài 11 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

So sánh các số

Xem lời giải

Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0

Xem lời giải

Bài 13 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu . Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó là đúng?

Xem lời giải

Bài 14 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho các số thực a, x, y với x

Xem lời giải

Bài 15 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính các biểu thức:

Xem lời giải

Bài 16 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức

Xem lời giải

Bài 17 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7.56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Xem lời giải

Bài 18 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số với số mũ hữi tỉ:

Xem lời giải

Bài 19 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức

Xem lời giải

Bài 20 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số thực, thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất