Bài 3. Phương trình đường thẳng

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu
Bài 24 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 24 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao

Viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây:

Xem chi tiết

Bài 25 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 25 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao

Viết phương trình tham số, chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây:

Xem chi tiết

Bài 26 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 26 trang 102 SGK Hình học 12 Nâng cao

Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mỗi mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 27 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 27 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho đường thẳng và mặt phẳng . a) Tìm một vectơ chỉ phương của d và một điểm nằm trên d. b) Viết phương trình mặt phẳng đi qua d và vuông góc với mp(P). c) Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mp(P).

Xem chi tiết

Bài 28 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 28 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao

Xác định vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi phương trình:

Xem chi tiết

Bài 29 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 29 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao

Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt cả hai đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Bài 30 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 30 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao

Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng và cắt cả hai đường thẳng và , biết phương trình của và là:

Xem chi tiết

Bài 31 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 31 trang 103 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho hai đường thẳng và . a) Chứng tỏ rằng hai đường thẳng đó chéo nhau. b) Viết phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O và song song với và . c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và . d) Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

Xem chi tiết

Bài 32 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 32 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho đường thẳng d và mặt phẳng có phương trình: . a) Tìm góc giữa d và . b) Tìm tọa độ giao điểm của d và . c) Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d trên .

Xem chi tiết

Bài 33 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 33 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho đường thẳng và mp(P) có phương trình: a) Xác định tọa độ giao điểm A của và (P). b) Viết phương trình đường thẳng đi qua A, nằm trong (P) và vuông góc với .

Xem chi tiết

Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao

a) Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng có phương trình . b) Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương

Xem chi tiết

Bài 35 SGK trang 104 Hình học 12 Nâng cao Bài 35 SGK trang 104 Hình học 12 Nâng cao

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng sau:

Xem chi tiếtHỏi bài