CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu
Bài 1 Trang 141 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau :

Xem chi tiết

Bài 2 Trang 141 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm

Xem lời giải

Bài 3 Trang 141 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

Xem lời giải

Bài 4 Trang 141 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Khẳng định sau đúng hay sai :

Xem lời giải

Bài 5 Trang 145 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đổi biến số, tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 6 Trang 145 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp lấy số nguyên hàm từng phần, tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 7 Trang 145 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 8 Trang 145 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 9 Trang 146 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 10 Trang 152 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Không tìm nguyên hàm hãy tính các tích phân sau:

Xem lời giải

Bài 11 Trang 152 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

hãy tính

Xem lời giải

Bài 12 Trang 153 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính

Xem lời giải

Bài 13 Trang 153 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 14 Trang 153 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a) Một vật chuyển động với vận tốc . Tính quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm đến thời điểm . b) Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc . Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm đến thời điểm mà vật dừng lại.

Xem lời giải

Bài 15 Trang 153 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc . Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

Xem lời giải

Bài 16 Trang 153 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 m/s. gia tốc trọng trường là .

Xem lời giải

Bài 17 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau:

Xem lời giải

Bài 18 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp tích phân từng phần để tính các tích phân sau:

Xem lời giải

Bài 19 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Bài 20 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất