Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

Bình chọn:
4 trên 95 phiếu
Bài 1 trang 7 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng: a) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó; b)Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên R:

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Với các giá trị nào của a hàm số nghịch biến trên R

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các giá trị của tham số a để hàm số đồng biến trên R

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên R

Xem lời giải

Bài 8 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 9 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Hướng dẫn: Chứng minh hàm số đồng biến trên nửa khoảng

Xem lời giải

Bài 10 trang 9 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính tốc độ tăng dân số vào năm 1990 và năm 2008 của thị trấn. Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm?

Xem lời giải