Câu hỏi và bài tập

Bình chọn:
4.4 trên 70 phiếu
Câu 1 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 1 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng hàm số f(x) = ex – x – 1 đồng biến trên nửa khoảng (0, +∞)

Xem chi tiết

Câu 2 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 2 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Gọi nghiệm thực duy nhất của hàm số là α. Chứng minh rằng 3,5 < α < 3,6

Xem chi tiết

Câu 3 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 3 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng trên khoảng (0, +∞); (C) nằm ở phía dưới đường thẳng (D)

Xem chi tiết

Câu 4 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 4 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Hỏi nếu in 50000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy để được lãi nhiều nhất?

Xem chi tiết

Câu 5 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 5 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

Xem chi tiết

Câu 6 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 6 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính:

Xem chi tiết

Câu 7 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 7 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính:

Xem chi tiết

Câu 8 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 8 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tính đạo hàm của hàm số y = cosx.e2cosx và y = log2(sinx)

Xem chi tiết

Câu 9 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 9 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Hãy nêu nhận xét về trị trí tương đối của ba đồ thị hàm số đó

Xem chi tiết

Câu 10 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 10 trang 212 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình và hệ phương trình sau

Xem chi tiết

Câu 11 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 11 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tìm tập xác định của các hàm số sau

Xem chi tiết

Câu 12 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 12 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của mỗi hàm số sau

Xem chi tiết

Câu 13 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 13 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số f, biết rằng

Xem chi tiết

Câu 14 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 14 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tính các tính phân sau

Xem chi tiết

Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 15 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các đường

Xem chi tiết

Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 16 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục hoành

Xem chi tiết

Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức

Xem chi tiết

Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 18 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Tính:

Xem chi tiết

Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao 	Câu 19 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Xác định phần thực của số phức sau:

Xem chi tiết

Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao Câu 20 trang 214 SGK Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm m trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài