Câu hỏi trắc nghiệm chương II - Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu
  • Câu hỏi trắc nghiệm

    Câu hỏi trắc nghiệm

    1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đều nào đúng? A. Mọi hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp. B. Mọi hình hộp đứng có mặt cầu ngoại tiếp. C. Mọi hình hộp có mặt bên vuông góc với đáy đều có mặt cầu ngoại tiếp. D. Mọi hình hộp chữ nhật đều có mặt cầu ngoại tiếp.

Bài viết được xem nhiều nhất