Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu
Bài 11 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 11 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Chứng ming rằng hình tròn xoay có vô số mặt phẳng đối xứng.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên hình tròn xoay: a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư. b) Sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh.

Xem chi tiết

Bài 13 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 13 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho đường tròn (O;R) nằm trong mặt phẳng (P). Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho hình chiếu của chúng trên (P) luôn nằm trên đường tròn đã cho.

Xem chi tiết

Bài 14 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 14 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Chứng minh rằng các tiếp tuyến của mặt cầu song song với một đường thẳng cố định luôn nằm trên một mặt trụ xác định.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 15 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao

Mặt phẳng đi qua trục của một hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh 2R.

Xem chi tiết

Bài 16 trang 54 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 16 trang 54 SGK Hình học 12 Nâng cao

Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao . a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ. b) Tình thể tích của khối trụ giới hạn bởi hình trụ.

Xem chi tiếtHỏi bài