CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bình chọn:
4.4 trên 60 phiếu
Bài 61 sách giải tích 12 nâng cao trang 118

Vẽ đồ thị hàm số

Xem lời giải

Bài 62 sách giải tích 12 nâng cao trang 118

Vẽ đồ thị của hàm số . Dựa vào đồ thị, hãy giải thích các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 63 trang 123 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 64 trang 124 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 65 trang 124 SGK giải tích 12 nâng cao

Trên mặt mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dẽ dàng chọn đúng sóng Radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d (cm) thì ứng tần số , trong đó k và a là hai hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng trên trái ứng với tần số 53 kHz, vạch tận cùng bên phải ứng với tần số 160 kHz, và hai vạch này cách nhau 12 cm.

Xem lời giải

Bài 66 trang 124 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 67 trang 124 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 68 trang 124 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 69 trang 124 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 70 trang 125 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 71 trang 125 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 72 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 73 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải hệ phương trình:

Xem lời giải

Bài 74 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 75 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 76 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem lời giải

Bài 77 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem lời giải

Bài 78 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem lời giải

Bài 79 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải hệ phương trình :

Xem lời giải

Bài 80 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất