Câu 3.35 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Đề bài

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Lời giải chi tiết

Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ \(n\)  của cấp số cộng cần tìm. Theo giả thiết của bài ra, ta có \({u_3} + {u_5} = 28\) và \({u_5} + {u_7} = 140.\)Từ đó

\(\left. \matrix{
2{u_4} = 28 \Rightarrow {u_4} = 14 \hfill \cr 
2{u_6} = 140 \Rightarrow {u_6} = 70 \hfill \cr} \right\} \)

\(\Rightarrow 2{u_5} = {u_4} + {u_6} = 14 + 70 = 84 \Rightarrow {u_5} = 42.\)

Suy ra

\(\eqalign{
& {u_7} = 140 - {u_5} = 140 - 42 = 98 \cr 
& {u_3} = 28 - {u_5} = 28 - 42 = - 14 \cr 
& {u_2} = 2{u_3} - {u_4} = 2.( - 14) - 14 = - 42 \cr 
& {u_1} = 2{u_2} - {u_3} = 2.( - 42) - ( - 14) = - 70. \cr} \)

Vậy, cấp số cộng cần tìm là : \( - 70, - 42, - 14,14,42,70,98.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Cấp số cộng

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài