Câu 3.35 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Đề bài

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Lời giải chi tiết

Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ \(n\)  của cấp số cộng cần tìm. Theo giả thiết của bài ra, ta có \({u_3} + {u_5} = 28\) và \({u_5} + {u_7} = 140.\)Từ đó

\(\left. \matrix{
2{u_4} = 28 \Rightarrow {u_4} = 14 \hfill \cr 
2{u_6} = 140 \Rightarrow {u_6} = 70 \hfill \cr} \right\} \)

\(\Rightarrow 2{u_5} = {u_4} + {u_6} = 14 + 70 = 84 \Rightarrow {u_5} = 42.\)

Suy ra

\(\eqalign{
& {u_7} = 140 - {u_5} = 140 - 42 = 98 \cr 
& {u_3} = 28 - {u_5} = 28 - 42 = - 14 \cr 
& {u_2} = 2{u_3} - {u_4} = 2.( - 14) - 14 = - 42 \cr 
& {u_1} = 2{u_2} - {u_3} = 2.( - 42) - ( - 14) = - 70. \cr} \)

Vậy, cấp số cộng cần tìm là : \( - 70, - 42, - 14,14,42,70,98.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí