Câu 3.30 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Cho cấp số cộng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_1} = 1\) và \({u_2} = 6.\)

LG a

Hãy tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(d = {u_2} - {u_1} = 6 - 1 = 5\)

LG b

 Tính \({u_3},{u_4},{u_5}\) và \({u_6}.\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {u_3} = 6 + 5 = 11 \cr 
& {u_4} = 11 + 5 = 16 \cr 
& {u_5} = 16 + 5 = 21 \cr 
& {u_6} = 21 + 5 = 26 \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Cấp số cộng

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài