Bài 9 trang 159 SGK Vật lí 10


Một quả bóng có dung tích 2,5 lít

Đề bài

Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Bô-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 

\(p \sim {1 \over V} \Rightarrow \) PV = hằng số.

Lời giải chi tiết

- Sau 45 lần bơm đã đưa vào bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích là: V1 = 45.125 = 5625 cm3 và áp suất p1 = 105 pa

- Khi nhốt hết lượng khí trên vào trong quả bóng, lượng khí này có thể tích (bằng thể tích của quả bóng): V2 = 2,5 lít = 2500 cm3 và áp suất P2

- Do nhiệt độ không đổi, áp dụng công thức định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:

\({p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow {p_2} = {{{p_1}{V_1}} \over {{V_2}}} = {{{{10}^5}.5625} \over {2500}} = {2,25.10^5}\left( {Pa} \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí