Bài 8 trang 159 SGK Vật lí 10


Một xilanh chứa

Đề bài

Một xilanh chứa 150 cmkhí ở áp suất 2.105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 

\(p \sim \displaystyle{1 \over V} \Rightarrow \) PV = hằng số.

Lời giải chi tiết

Trạng thái 1: V1 = 150 cm3; p1 = 2.105 pa.

Trạng thái 2: V2 = 100 cm3; p2 = ?

Nhiệt độ không đổi. Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ta có: 

\({p_1}{V_1} = \displaystyle{p_2}{V_2} \Rightarrow {p_2} = {{{p_1}{V_1}} \over {{V_2}}} = {{{{2.10}^5}.150} \over {100}} = {3.10^5}\left( {Pa} \right)\)   

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí