Bài 8 trang 192 SGK Vật lí 10


Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100

Đề bài

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ lớn của lực đàn hồi Fđh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng |∆l| = |ll0của vật rắn: Fđh = k|∆l

Lời giải chi tiết

Ta có: k = 100 N/m; g = 10 m/s2; ∆l = 1 cm; m = ?

Khi thanh rắn cân bằng ta có:

\({F_{dh}} = P \Leftrightarrow k\left| {\Delta l} \right| = mg \)\(\Rightarrow m = \displaystyle{{k\left| {\Delta l} \right|} \over g} = {{{{100.1.10}^{ - 2}}} \over {10}} = 0,1kg\)

Vậy vật nặng phải có khối lượng là \(0,1 kg\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí