Bài 8 trang 127 SGK Vật lí 10


Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg...

Đề bài

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Động lượng \(\overrightarrow p \) của một vật là một vecto cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

m = 1000kg

Vận tốc xe A = 60km/h =\({}  {}{} {{60.1000} \over {3600}}  {}\left( {m/s} \right)\)

Vận tốc xe B = 30km/h \({} = {}{}  {{30.1000} \over {3600}}  {}\left( {m/s} \right)\)

So sánh động lượng hai xe?

Bài giải

Động lượng của xe A:

\({p_A} = {m_A}.{v_A} = 1000.{{60.1000} \over {3600}} = {16,67.10^3}\left( {kg.m/s} \right)\)

Động lượng của xe B:

\({p_B} = {m_B}.{v_B} = 2000.{{30.1000} \over {3600}} = {16,67.10^3}\left( {kg.m/s} \right)\)

=> Hai xe có động lượng bằng nhau.

 


Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.