Bài 7 trang 38 SGK Vật lí 10


Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi

Đề bài

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức cộng vận tốc \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Lời giải chi tiết

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe

\(\overrightarrow {{v_{AD}}} \) vận tốc của xe A đối với đất

\(\overrightarrow {{v_{BD}}} \) vận tốc của xe B đối với đất

\(\overrightarrow {{v_{BA}}} \) vận tốc của xe B đối với xe A

Vận tốc của xe A đối với xe B

Theo công thức cộng vận tốc: \(\overrightarrow {{v_{AB}}}  = \overrightarrow {{v_{AD}}}  + \overrightarrow {{v_{DB}}} \)  hay \(\overrightarrow {{v_{AB}}}  = \overrightarrow {{v_{AD}}}  - \overrightarrow {{v_{BD}}} \)

Do hai xe chuyển động cùng chiều nên: \({v_{AB}} = 40{\rm{ }}-60{\rm{ }} =  - 20\left( {km/h} \right)\)

→ hướng ngược chiều dương.

⇒ \({v_{BA}} = {\rm{ }}20\left( {km/h} \right)\) và \({v_{BA}}\)  hướng theo chiều dương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 149 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí