Bài 6 trang 100 SGK Vật lí 10

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu

Giải bài 6 trang 100 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng m = 2kg

Đề bài

Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:

a) lực căng của dây;

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

Lời giải chi tiết

Các lực tác dụng vào vật: \(\overrightarrow P ,\overrightarrow N ,\overrightarrow T \)

Biểu diễn các lực tác dụng lên vật và chọn hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ:

a) + Khi vật m cân bằng: \(\vec P + \overrightarrow N  + \overrightarrow T  = \vec 0\)

\(\overrightarrow N  + \overrightarrow T  = \overrightarrow {P'}  \Rightarrow \vec P + \vec P' = \vec 0 \Rightarrow \vec P =  - \vec P'\)\( \Rightarrow \left| {\vec P} \right| = \left| {\vec P'} \right|\) 

Xét ∆P'NO vuông tại N, ta có: \(sin\alpha  = {T \over {P'}} = {T \over P}\)\( \Rightarrow T = P.\sin \alpha  = mg.\sin \alpha  = 2.9,8.\sin 30 = 9,8N\)

b) Xét ∆P'NO vuông tại N, ta có: \(cos\alpha  = {N \over {P'}} = {N \over P} \)\(\Rightarrow N = P.cos\alpha  = mg.cos\alpha  = 2.9,8.c{\rm{os}}30\)\( = 16,97N\)         

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu