Bài 5 trang 70 SGK Vật lí 10


Đề bài

Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn: \({F_{hd}} =\displaystyle G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\)

trong đó m1, mlà khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, G = 6,67.10-11 N.m2/kglà hằng số hấp dẫn.

- Trọng lượng của vật: P = mg

trong đó m là khối lượng của vật, g là gia tốc rơi tự do.

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

- Lực hấp dẫn giữa hai tàu thuỷ: 

\({F_{hd}} = \displaystyle G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}} = {{{{6,67.10}^{ - 11}}.{{\left( {{{50000.10}^3}} \right)}^2}} \over {{{\left( {1000} \right)}^2}}} \\= 0,16675N\)

- Trọng lượng của 1 quả cân có khối lượng 20g:

\(P = mg = {20.10^{ - 3}}.10 = 0,2N\)

=> P > Fhd 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.