Bài 19 trang 58 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải Bài 19 trang 58 VBT toán 9 tập 2. Cho phương trình x^2-2mx+m^2=0...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình \({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + {m^2} = 0\)

LG a

Tính \(\Delta '\) 

Phương pháp giải:

Ta sử dụng

Xét phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}(a \ne 0)\) với \(b = 2b'\) và biệt thức \(\Delta ' = {\left( {b'} \right)^2} - ac.\)

Trường hợp 1. Nếu \(\Delta ' < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2. Nếu \(\Delta ' = 0\) thì phương trình có nghiệm kép

Trường hợp 3. Nếu \(\Delta ' > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

Lời giải chi tiết:

\(\Delta ' = {\left( {b'} \right)^2} - ac \)\(= {\left[ { - \left( {m - 1} \right)} \right]^2} - 1.{m^2} =  - 2m + 1\)

LG b

Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

Phương pháp giải:

Ta sử dụng

Xét phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}(a \ne 0)\) với \(b = 2b'\) và biệt thức \(\Delta ' = {\left( {b'} \right)^2} - ac.\)

Trường hợp 1. Nếu \(\Delta ' < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2. Nếu \(\Delta ' = 0\) thì phương trình có nghiệm kép

Trường hợp 3. Nếu \(\Delta ' > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

Lời giải chi tiết:

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi \(\Delta ' > 0 \Leftrightarrow  - 2m + 1 > 0\)\( \Leftrightarrow m < \dfrac{1}{2}\)

LG c

Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm

Phương pháp giải:

Ta sử dụng

Xét phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}(a \ne 0)\) với \(b = 2b'\) và biệt thức \(\Delta ' = {\left( {b'} \right)^2} - ac.\)

Trường hợp 1. Nếu \(\Delta ' < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2. Nếu \(\Delta ' = 0\) thì phương trình có nghiệm kép

Trường hợp 3. Nếu \(\Delta ' > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

Lời giải chi tiết:

Phương trình vô nghiệm khi \(\Delta ' < 0 \Leftrightarrow  - 2m + 1 < 0 \)\(\Leftrightarrow m > \dfrac{1}{2}\)

LG d

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép

Phương pháp giải:

Ta sử dụng

Xét phương trình bậc hai \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}(a \ne 0)\) với \(b = 2b'\) và biệt thức \(\Delta ' = {\left( {b'} \right)^2} - ac.\)

Trường hợp 1. Nếu \(\Delta ' < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

Trường hợp 2. Nếu \(\Delta ' = 0\) thì phương trình có nghiệm kép

Trường hợp 3. Nếu \(\Delta ' > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

Lời giải chi tiết:

Phương trình có nghiệm kép khi \(\Delta ' = 0 \Leftrightarrow  - 2m + 1 = 0\)\( \Leftrightarrow m = \dfrac{1}{2}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài