Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

\(19,32 + 10,68 - 8,63 - 11,37.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}19,32 + 10,68 - 8,63 - 11,37\\ = \left( {19,32 + 10,68} \right) - \left( {8,63 + 11,37} \right)\\ = 30 - 20\\ = 10\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu